Kontakt
140jpg

Kontakt:

Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych
Siostry Felicjanki
ul. Nowowiejska 10 A
00-653 Warszawa

tel./fax 22 621 92 28

e-mail: felzaknow@wp.pl 

Nasze konto  - PKO p/Warszawa 55 1240 6074 1111 0000 4999 8001

Inspektor Ochrony  Danych (IOD) Kontakt: inspektorodo.felicjanki@wp.pl

  

      Nasz Dom usytuowany jest w pobliżu Przystanku METRO POLITECHNIKA.
Dojście przez bramę ul. Nowowiejska 10 - nasz budynek znajduje się wewnątrz podwórka.

     Dojazd samochodem możliwy jest wyłącznie od strony Placu Konstytucji, z którego należy skręcić w ul. Śniadeckich, a następnie w pierwszą bramę w lewo 1/15.

Prosimy jechać około 100 metrów, po czym skręcić w prawo.


Zapraszamy serdecznie